Privacyverklaring

Inleiding

Welkom bij Brokeze Bruist (brokezebruist.nl), beheerd door Stichting het Brouwershuis. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens wanneer je onze website bezoekt en wanneer je besluit vriend van Brokeze Bruist te worden.

Analytics

Wij maken gebruik van Plausible Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om deze te verbeteren. Plausible Analytics verzamelt gegevens op een privacyvriendelijke manier, zonder het gebruik van cookies en zonder persoonlijke gegevens zoals IP-adressen te bewaren. Voor meer details verwijzen wij naar de Plausible Analytics Privacyverklaring.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer je vriend wordt van Brokeze Bruist, verwerken wij je e-mailadres voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van jouw donatie.
  • Het informeren over verlenging van jouw donatie bij een vaste termijn.

Delen van gegevens met derden

Wij delen jouw (persoonlijke) gegevens met externe dienstverleners. Hieronder volgt een overzicht van de diensten en derden die wij gebruiken, en hoe zij omgaan met jouw gegevens:

  • Google reCAPTCHA (v2): Voor bescherming tegen spam en misbruik op onze formulieren. Google reCAPTCHA v2 verzamelt hardware- en software-informatie, zoals apparaatgegevens en applicatiegegevens, en stuurt deze naar Google voor analyse. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen of een actie door een mens of een bot wordt uitgevoerd. Google Privacyverklaring.
  • Stripe: Wij maken gebruik van Stripe voor het afhandelen van donaties. Stripe is een vertrouwde externe betalingsprovider die voldoet aan hoge standaarden op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging. Wanneer je een donatie doet, worden jouw betalingsgegevens verwerkt door Stripe. Voor meer informatie over hoe Stripe jouw gegevens beschermt en verwerkt, kun je de Stripe Privacyverklaring raadplegen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren jouw gegevens zolang als nodig is om je de diensten te verlenen of zoals anderszins uiteengezet in dit beleid. We bewaren en gebruiken deze informatie ook voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven en de juridische rechten van Brokeze Bruist te beschermen.

Contact

Als je vragen hebtover deze privacyverklaring of onze gegevensverwerking, neem dan contact op met Flip Van de Voort via: hey@flipvandevoort.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen je op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen door een kennisgeving op onze website te plaatsen of door je een e-mail te sturen.

Datum laatste wijziging: 28 juni 2024.